Office Hotel

Flex Office Op zoek naar een tijdelijke kantoorruimte?

Office Hotel beschikt over kantoorruimtes die gebruikt kunnen worden als werkplek voor flexwerkers. Het is de ideale oplossing voor iemand die een tijdelijke flexplek zoekt, die wel alle voordelen heeft van een kantoorruimte. Op dit moment zijn er twee kantoorruimtes volledig ingericht (Office Hotel Oost) en per direct beschikbaar als Flex Office. De kantoren hebben een moderne en rustige uitstraling en zijn te huur per dagdeel of voor een gehele dag.
 

Locatie voor een creatieve brainstormsessie

De ruimtes zijn ook perfect voor een creatieve brainstormsessie met je collega's, even weg uit de dagelijkse omgeving en wat meer ruimte voor nieuwe ideeën. Ook wanneer je een bespreking of werksessie hebt met andere personen of trainingen, is deze ruimte ideaal.  
 

  • Lunch faciliteiten aanwezig
    Lunch faciliteiten aanwezig
  • Je eigen kantoor voor een dag
    Je eigen kantoor voor een dag
  • Professionele ontvangstruimte OH Oost
    Professionele ontvangstruimte OH Oost

Huurvoorwaarden

Deze overeenkomst verplicht partijen tot naleving van de bepalingen van de wet met betrekking tot verhuur en huur van kantoorruimte voorzover daarvan in deze overeenkomst niet wordt afgeweken. Van deze overeenkomst maken deel uit de 'ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE', vastgesteld op 30 januari 2015 en gedeponeerd op 17 februari 2015 bij de griffier van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/21.

Voor de algemene bepalingen klik je hier.
 

Betaalinformatie

Online betalingen is een gevoelig onderwerp, het vergt specialisme om alles veilig te laten verlopen. Daarom besteedt Office Hotel haar online betaalverkeer uit aan Adyen Enterprise Payment Services. Adyen collecteert al onze betalingen namens Office Hotel en notificeert ons wanneer een betaling binnen is. 

De prijzen op de website zijn exclusief BTW. Voor de huur van kantoorruimte voor een langere periode wordt 1 maand borg gerekend. 

Voor het complete overzicht van de betaalinformatie klik je hier

Huisreglement

In dit Huishoudelijk Reglement tref je afspraken en regels aan met betrekking tot het werken in het Office Hotel te Haarlem. Hierdoor wordt duidelijk wat jij, je collega’s en medeondernemers van het Office Hotel mogen verwachten. Het Huishoudelijk Reglement maakt onderdeel uit van de huurovereenkomst en zal als bijlage worden toegevoegd en dient op iedere pagina geparafeerd te worden. Hiermee geef je aan op de hoogte te zijn van het Huishoudelijk Reglement en dat je de afspraken en regels zult nakomen.

Voor de complete huisregels klik je hier